onsdag 7. april 2010

besøk på drama linjen


i dag var meg og karoline på besøk på drama linjen.. det var utrolig koselig, jeg savner å gå på drama linjen.. i dag var d koselig, men klassen min var ik der... rart å tenke på at vi ikke går der lengre, vi hører ikke til der lengre.. men vi ble tatt godt imot av både lærere og elever... herlig å se spesielt lisbeth igjen..
vi fikk se 3.klassen sin arbeids visning i inprovisasjons teater.. de hadde mye av d samme som vi hadde i fjor, og det var veldig artig å se, og jeg lo noe sinsykt..


dette var vårt resultat for inprovisasjons teateret i fjor.. jeg håper veldig at jeg kommer inn på et teater studie no!!! det hadde vært deilig å kunne jobbe med teater od drama, både praktisk og teoretisk.. jeg gleder meg også til et drama miljø, forskjelden på et miljø blant drama folk og såkaldt vanlige studenter og videregående elever er stor, det har jeg virkelig merket i år når jeg går i en allmen klasse.. så krysser fingrene og håper på det beste!!!

2 kommentarer: